Rapporter

Former och metoder för test av cyberresiliens

Informationsdelning av cyberrisker inom finansiell verksamhet

FSPOS rapport om höjd beredskap

FSPOS Sektorsövning 2015 - Övningsrapport

FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering - version 2.0

Utvärderingsrapport från FSPOS sektorsövning 2014 

Vägledning för robust elektronisk kommunikation inom finansiell sektor

The flow of payments in Sweden - How it works

Svenska Betalningsflöden - Så funkar det

FSPOS vs SOES

FSPOS Samverkanskonferens - Former, instruktion och agenda samt mallar

FSPOS Självskattningsformulär för Kontinuitetshantering

Svensk Betalningskalender 2016

Utvärderingsrapport från FSPOS sektorsövning 2014

Utvärderingsrapport från FSPOS sektorsövning 2013

Riskbild Stockholm

Nulägesanalys av den finansiella sektorns beroende till infrastrukturen i Stockholmsområdet

Bilaga: Robusthetshöjande åtgärder

Rekommendationer för kommunikation i den finansiella sektorn

11 november 2010

Rekommendationer för kommunikation i den finansiella sektorn

Storbankernas och myndigheternas kommunikation under finanskrisen

En rapport av Hallvarsson&Halvarsson för FSPOS.

Appendix: 1. Mätningar av finansiella stabilitetshot och förtroende – en granskning, appendix 2. Finanskrisen i svenska medier – som den speglas i Dagens Industri, Aftonbladet och Svenska Dagbladet, appendix 3. Webben som medium i kristider – en undersökning och en enkät om FSPOS-medlemmarnas webbplatser, appendix 4. Diskussion om terminologi, teori, modell, metod.

Storbankernas och myndigheternas kommunikation under finanskrisen

Communication from the major banks and authorities during the financial crisis

Samtliga appendix

I lust och nöd

- Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå

Handbok från AG Lokalt FSPOS framtagen 2008.

Handbok: I lust och nöd