Om Finanskartan

Finanskartan beskriver olika aktörer i det finansiella systemet och hur de samverkar – i normalläge och i finansiell oro. Den är en översiktlig faktabank för frågor om finansiell stabilitet. Syftet med Finanskartan är att bidra till ökad kunskap om det finansiella systemet och hur det hålls stabilt. Den vänder sig till i första hand till journalister, studenter och intresserad allmänhet.